Jaké služby dodáváme - Informace - LM 1 - Chomutov

Partneři

Kontakt

Jiří Kratochvíl

domy@domy-kratochvil.cz

Telefon: +420 775 740 775

Leták Kratochvíl

Základová deska

Po výběru vhodného pozemku a splnění všech legislativních povolení můžete zažít stavět.Nejprve je nutné zaměřit provedení skutečné stavby, zaměřit výšku stavby,
skrývku ornice(bude se shodit pro pozdější úpravu terénu) Dále zajistit trasy a prostupy vedení.. voda,plyn,elektro,kanalizace,tepelné čerpadlo,vodní čerpadlo atd. Vložení zemnícího pásu pro hromosvod Pro rychlou a kvalitně zaizolovanou desku používáme ztracené benění Stavomodul vloženého do zhutněné zeminy a podsypané štěrkem. Do bednění aplikujeme vhodnou betonovou směs , po zatvrdnutí vložíme veškeré trubní vedení do pískového lože, vrstvíme ruzné frakce štěrkového podkladu,vložíme kari sítě dle projektu a následná betonáž vibrační motorovou lištou.

Přiložené fotografie
příprava desky z ztracéného bednění

Zhotovená deska pro stavbu domu

Trubní vedení v základové desce

Prostupy vedení v základové desce

Mechanizace pro základovou desku

Aplikace betonu pumpou